2013/54 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENELGE