SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 7.05.1987 - 3359
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 15.05.1987- 19461
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 105

Kurum Yönetmeliği
YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 11.08.2005 - 25903 3, 9 . Md.

Kurum Yönetmeliği
HALKIN SAĞLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 06.08.2000 - 24132 3, 9 . Md.

Kurum Yönetmeliği
DİŞ PROTEZ LABORATUVARLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 07.12.2005 - 26016 9 . Md.

Kurum Yönetmeliği
VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN (İN VİTRO) TIBBİ TANI CİHAZLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 09.01.2007 - 26398 3 . Md.

Kurum Yönetmeliği
BULAŞICI HASTALIKLAR SÜRVEYANS VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 30.05.2007 - 26537 3 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDAYÖNETMELİK Resmi Gazete: 30.09.2014 - 29135 3, 9, Ek Madde 11 . Md.

Kurum Yönetmeliği
GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 27.10.2014 - 29158 9, Ek Madde 11 . Md.

Kurum Yönetmeliği
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 03.02.2015 - 29256 9, Ek Madde 11 . Md.

Kurum Yönetmeliği
HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 06.04.2011 - 27897 3 . Md.

Kurum Yönetmeliği
AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 07.12.2006 - 26369 9 . Md.

Kurum Yönetmeliği
HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 01.08.1998 - 23420 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 27.03.2002 - 24708 3, 9 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AÇIKTAN KURA İLE ATANACAKBAZI SAĞLIK PERSONELİNİN ATAMA ESAS VE USULLERİNEİLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 15.02.2004 - 25374 Ek Madde 1 . Md.

Kurum Yönetmeliği
FARMASÖTİK MÜSTEHZARLARIN BİYOYARARLANIM VE BİYOEŞDEĞERLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 27.05.1994 - 21942 3/k . Md.

Kurum Yönetmeliği
KALITSAL KAN HASTALIKLARINDAN HEMOGLOBİNOPATİ KONTROL PROGRAMI İLE TANI VE TEDAVİ MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 24.10.2002 - 24916 3, 9 . Md.

Kurum Yönetmeliği
BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER AMBALAJ VE ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 12.08.2005 - 25904 3 . Md.

Kurum Yönetmeliği
AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 15.02.2008 - 26788 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
TERAPÖTİK AFEREZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 10.03.2010 - 27517 3, 9 . Md.

Kurum Yönetmeliği
DİYALİZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 18.06.2010 - 27615 3, 9 . Md.

Kurum Yönetmeliği
GELENEKSEL BİTKİSEL TIBBİ ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 06.10.2010 - 27721 3 . Md.