BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SEKTÖREL EĞİTİM PROGRAMI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME USUL VE ESASLARI

Genel Bilgiler:
Türü : Esas ve Usuller
Onay Tarih / Sayı : 14.09.2018 - 2018-11/05
Resmi Gazete Tarih / Sayı :