SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017/5 SAYILI GENELGE PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLAR

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : 2017/5 Sayılı Genelge Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile Bazı İşlemlere Esas Tutarlar
Onay Tarih / Sayı : 31.01.2017 - 2017-05
Resmi Gazete Tarih / Sayı :