KURUM RÜCUEN ALACAKLARININ 7020 SAYILI KANUN UYARINCA YAPILANDIRILMASI İLİŞKİN 2017/22 SAYILI GENELGE