KAYSİS - Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi Logo

www.kaysis.gov.tr/images/Design_V2/kaysis-logo.png


Mevzuat Türleri için KMS İstatistikleri

Tür Yürürlükteki Adet Yürürlükte olmayan Adet
Tebliğ 5.785 4.381 Kurumlara göre adetleri getir >>
Politika 70 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
Milli Birlik Komitesi Kararı 0 84 Kurumlara göre adetleri getir >>
Yönerge 7.669 1.304 Kurumlara göre adetleri getir >>
Genel Yazı 688 971 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Prensip Kararı 0 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Doküman / Yardımcı Yayın 788 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurum Genelgesi 4.154 556 Kurumlara göre adetleri getir >>
Uygulama / Program Esasları 347 54 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 74 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Katalog / Kılavuz 292 18 Kurumlara göre adetleri getir >>
Liste / Konsept 51 13 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurucu Meclis Kararı 1 6 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği 209 406 Kurumlara göre adetleri getir >>
Başbakanlık Genelgesi 288 1.263 Kurumlara göre adetleri getir >>
Geri Gönderilen Kanun 0 163 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurum Yönetmeliği 12.207 6.693 Kurumlara göre adetleri getir >>
Osmanlı Mevzuatı 9 114 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tefsir / Yorum / İzahname 0 211 Kurumlara göre adetleri getir >>
Uluslararası Antlaşma 1.087 1.701 Kurumlara göre adetleri getir >>
İçtüzük 6 9 Kurumlara göre adetleri getir >>
Millet Meclisi Kararı 0 675 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Kararı 2.160 19.614 Kurumlara göre adetleri getir >>
Sirküler 92 2.475 Kurumlara göre adetleri getir >>
Statü 83 80 Kurumlara göre adetleri getir >>
Plan / Program 159 15 Kurumlara göre adetleri getir >>
Prosedür 473 27 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kanun 1.519 5.325 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kanun Hükmünde Kararname 105 489 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhurbaşkanlığı Yönetmeliği 77 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Genel Şartname 154 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Rehber / Broşür 70 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhuriyet Senatosu Kararı 0 213 Kurumlara göre adetleri getir >>
Talimat / Talimatname / İç Emir 2.361 972 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tüzük 130 972 Kurumlara göre adetleri getir >>
Temsilciler Meclisi Kararı 0 10 Kurumlara göre adetleri getir >>
Direktif 1 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
Duyuru / İlan 69 16 Kurumlara göre adetleri getir >>
TBMM Kararı 164 2.540 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tamim 17 3.153 Kurumlara göre adetleri getir >>
Esas ve Usuller 1.273 169 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tembihname 9 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
Birlik Tüzüğü 2 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurul / Komisyon / Konsey Kararı 6.527 127 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Talimatı 9 18 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhurbaşkanlığı Kararı 2.699 17 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 71 4 Kurumlara göre adetleri getir >>
İlke Kararı 127 12 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kararname 0 376 Kurumlara göre adetleri getir >>
Toplam 52.076 55.258