UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 28.12.2016 - 2016/203 SAYILI SENATO KARARI
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Bu mevzuatı kaldıran mevzuat:
2018/123 Sayılı Uşak Üniversitesi Senatosu Karar
Uygulama / Program Esasları
UŞAK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN SENATO ESASLARI