UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

UŞAK ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 27.09.2017 - 2017/182 KARAR UŞAK ÜNİVERSİTESİ SENATOSUNU KARARI
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 1
2014/52 SAYILI SENATO KARARI
Yönerge
UŞAK ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ YÖNERGESİ