GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

İÇ DENETİM YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 20.02.2014 - 2242
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 1
2006/10654
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 12.07.2006 - 26226 13 . Md.