BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GENEL SEKRETERLİK

AKADEMİK KURULLAR HAKKINDA GENELGE

Genel Bilgiler:
Türü : Genel Yazı
Konu : Akademik Kurullar Hakkında Genelge
Onay Tarih / Sayı : 20.02.2018 - 1800012048
Resmi Gazete Tarih / Sayı :