UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GENEL SEKRETERLİK

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 9.05.2018 - 2018/93 Sayılı Uşak Üniversitesi Senatosu Kararı
Resmi Gazete Tarih / Sayı :