ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SENATO

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE BEŞERÎ BİLİMLER ETİK KURUL YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 2.3.2015 - 2015/11/2
Resmi Gazete Tarih / Sayı :