AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : Strateji Geliştirme Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Genelge
Onay Tarih / Sayı : 30.01.2018 - 4357
Resmi Gazete Tarih / Sayı :