MADEN KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 4.06.1985 - 3213
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 15.06.1985- 18785
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 18

Kurum Yönetmeliği
MADEN KANUNUNUN I (A) GRUBU MADENLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 03.02.2005 - 25716 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
MADENCİLİK FAALİYETLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 06.11.2010 - 27751 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
YETKİLENDİRİLMİŞ TÜZEL KİŞİLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK Resmi Gazete: 03.06.2016 - 29731 10 . Md.
1
Tebliğ
YERALTI KÖMÜR İŞLETMELERİNDE İŞÇİ MALİYETLERİNE UYGULANACAK DESTEĞE İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 1) Resmi Gazete: 26.06.2016 - 29754 Geçici 29 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE YERBİLİMLERİ VERİ VE KAROT BİLGİ BANKASININ GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 21.07.2017 - 30130 Ek 13 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ULUSAL MADEN KAYNAK VE REZERV RAPORLAMA KOMİSYONU HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 26.07.2017 - 30135 Ek 14 . Md.
2005/9013
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
MADENCİLİK FAALİYETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 21.06.2005 - 25852 7 . Md.

Statü
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANA STATÜSÜ Resmi Gazete: 09.11.2009 - 27401 49, 50 . Md.

Kurum Yönetmeliği
MADEN YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 21.09.2017 - 30187 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
MADEN SAHALARI İHALE YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 21.09.2017 - 30187 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
MADEN BÖLGELERİNE VE RUHSATLARIN TAŞINMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 23.05.2018 - 30429 Yok . Md.

Tebliğ
YER ALTI KÖMÜR İŞLETMELERİNDE İŞÇİ MALİYETLERİNE UYGULANACAK DESTEĞE İLİŞKİN TEBLİĞ Resmi Gazete: 03.06.2020 - 31144 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RÖDÖVANS İHALE VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 10.12.2017 - 30266 Ek 1 . Md.
1032
Genel Yazı
İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI 7 . Md.
21360
Genel Yazı
MADENCİLİK FAALİYETLERİ 7, 12 . Md.
90147
Genel Yazı
TAŞ OCAKLARI . Md.
62
Kurum Yönetmeliği
NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ GÖREV,YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ yok . Md.