ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

OMÜ TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORLUĞU PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 4.09.2015 - 2015/277
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 1
2015/208
Yönerge
OMÜ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ Yok . Md.