HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROLİŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Genel Bilgiler:
Türü : Esas ve Usuller
Onay Tarih / Sayı : 1.01.2012 -
Resmi Gazete Tarih / Sayı :