Dosya Bulunamadı.

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN 232 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 26 NCI MADDESİNİN (A) FIKRASININ DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 9.05.1967 - 866
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 18.05.1967- 12601