İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

TRAFİK İDARİ PARA CEZASI KARAR TUTANAKLARININ DÜZENLENMESİNDE, TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 6.04.2011 -
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 6.04.2011- 27897
Yürüten Kurumlar : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 1
2918
Kanun
KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU Resmi Gazete: 18.10.1983 - 18195 121 . Md.