ORMAN KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 31.08.1956 - 6831
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 8.09.1956- 9402
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 48

Kurum Yönetmeliği
ORMAN BİTKİSİ VE BİTKİSEL ÜRÜNLERİNE ARIZ OLAN ZARARLI ORGANİZMALAR İLE TEKNİK MÜCADELE YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 28.08.2015 - 29459 6 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ORMAN KANUNUNUN 17/3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 18.04.2014 - 28976 17, 18, Ek 5 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 22.03.2015 - 29303 6, 26, 40 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ORMAN YANGINLARINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI ESNASINDA ÖLENLERE VE SAKATLANANLARA ÖDENECEK TAZMİNATA İLİŞKİN YÖNETMELİK 71 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ORMANLARDA VE ORMAN İÇİNDE BULUNAN OTLAK, YAYLAK VE KIŞLAKLARDA HAYVAN OTLATILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 11.07.2012 - 28350 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
ORMAN SAYILMAYAN YERLERDEKİ AĞAÇ VE AĞAÇÇIKLARDAN FAYDALANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 03.08.2012 - 28373 Ek Madde 5 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 17.08.2012 - 28387 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
ORMAN KADASTROSU VE 2/B UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 20.11.2012 - 28473 2, 7, Ek Madde 5 . Md.

Kurum Yönetmeliği
DEVLET ORMANLARINDAKİ YAYLA ALANLARININ TESPİTİ VE İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 07.03.2013 - 28580 17 . Md.

Kurum Yönetmeliği
NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN YABANİ HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİNİN ULUSLARARASI TİCARETİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 27.12.2001 - 24623 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN YABANİ HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİNİN ULUSLARARASI TİCARETİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 27.12.2001 - 24623 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
ORMAN ÜRÜNLERİNDEN FAYDALANMAK İSTEYENLERE VERİLECEK İZİNLERE AİT YÖNETMELİK Resmi Gazete: 07.11.1995 - 22456 Ek Madde 5 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ORMAN YANGINLARINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI ESNASINDA ÖLENLERE VE SAKATLANANLARA ÖDENECEK TAZMİNATA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 11.12.2004 - 25667 31 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ORMAN YOL AĞI PLANLARININ DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 01.07.2007 - 26569 6 . Md.

Kurum Yönetmeliği
MİLLİ PARKLAR YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 12.12.1986 - 19309 Ek Madde 5 . Md.

Kurum Yönetmeliği
AĞAÇLANDIRMA, EROZYON KONTROLÜ VE SİLVİKÜLTÜR İŞLERİNDE BİRİM FİYAT USULÜ İLE HİZMET ALIMLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 09.01.2011 - 27810 40, Ek Madde 5 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ÖZEL ORMANLARDA VE HÜKMİ ŞAHSİYETİ HAİZ AMME MÜESSESELERİNE AİT ORMANLARDA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDAKİ YÖNETMELİK Resmi Gazete: 25.04.2002 - 24736 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
ORMAN ÜRÜNLERİNE VERİLECEK TAŞIMA BELGELERİNE AİT YÖNETMELİK Resmi Gazete: 04.06.2004 - 25482 27, 41, 42 . Md.

Kurum Yönetmeliği
DAMGA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 10.04.2004 - 25429 27, 41, 42 . Md.

Kurum Yönetmeliği
6831 SAYILI ORMAN KANUNUNUN 31, 32 VE 33'NCÜ MADDELERİNİN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 14.08.1987 - 19544 31, 32, 33 . Md.