İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BİRİM YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 18.07.2017 - 2694
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 23
3152
Kanun
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YÜKSEK DİSİPLİN KURULU İLE İL YATIRIM VE HİZMETLERİNE İLİŞKİN BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 23.02.1985 - 18675 10 VE 33 . Md.
5490
Kanun
NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU Resmi Gazete: 29.04.2006 - 26153 YOK . Md.
5901
Kanun
TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU Resmi Gazete: 12.06.2009 - 27256 YOK . Md.
3046
Kanun
BAKAN YARDIMCILARININ MALİ HAKLARI VE BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 09.10.1984 - 18540 YOK . Md.
5543
Kanun
İSKAN KANUNU Resmi Gazete: 26.09.2006 - 26301 YOK . Md.
2525
Kanun
SOYADI KANUNU Resmi Gazete: 02.07.1934 - 2741 YOK . Md.
4982
Kanun
BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU Resmi Gazete: 24.10.2003 - 25269 . Md.
4721
Kanun
TÜRK MEDENİ KANUNU Resmi Gazete: 08.12.2001 - 24607 YOK . Md.
2006/11081
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
NÜFUS HİZMETLERİ KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 23.11.2006 - 26355 YOK . Md.

Yönerge
ADRES KAYIT SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ YOK . Md.

Yönerge
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI ARŞİV HİZMETLERİ VE SAKLAMA SÜRELERİNE İLİŞKİN YÖNERGE YOK . Md.

Kurum Yönetmeliği
DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 01.05.2007 - 26509 YOK . Md.
2006/11320
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
ADRES KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 15.12.2006 - 26377 YOK . Md.
2005/9986
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
MEVZUAT HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 17.02.2006 - 26083 YOK . Md.
2006/11249
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
KİMLİK PAYLAŞIMI SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 08.12.2006 - 26370 YOK . Md.
85/9747
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 07.11.1985 - 18921 YOK . Md.
2006/11057
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 20.10.2006 - 26325 YOK . Md.

Kurum Yönetmeliği
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 10.07.2010 - 27637 YOK . Md.
2010/139
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 06.04.2010 - 27544 YOK . Md.

Kurum Yönetmeliği
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 03.02.1989 - 20069 YOK . Md.