İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÜNİVERSİTE SENATOSU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNERGE