İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GENEL SEKRETERLİK

T.C. İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA ESASLARI

Genel Bilgiler:
Türü : Esas ve Usuller
Onay Tarih / Sayı : 16.05.2019 - 2019/10
Resmi Gazete Tarih / Sayı :