2016-23 SAYILI GENELGE 2886/4734 SAYILI KANUN DIŞINDAKİ ÖZEL SEKTÖRDEN ÖZELE VERİLEN İŞLERDE YAPILACAK İŞYERİ TESCİLİ