2017/7 SAYILI GENELGE SİGORTA PRİMLERİNİN ERTELENMESİ