İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YÜKSEK DİSİPLİN KURULU İLE İL YATIRIM VE HİZMETLERİNE İLİŞKİN BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 14.02.1985 - 3152
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 23.02.1985- 18675
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 58

Kurum Yönetmeliği
BELEDİYE SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 03.04.2012 - 28253 2, 11 . Md.

Kurum Yönetmeliği
MAHALLİ İDARELER BÜTÇE İÇİ İŞLETME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 08.03.2011 - 27868 32, 33 . Md.

Kurum Yönetmeliği
VALİLİK VE KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 08.06.2011 - 27958 28, 33 . Md.

Kurum Yönetmeliği
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 10.07.2010 - 27637 23, 33 . Md.

Kurum Yönetmeliği
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DENETÇİLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 22.09.2004 - 25591 Ek Madde 2 . Md.

Kurum Yönetmeliği
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MAHALLİ İDARELER KONTROLÖRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 11.04.1984 - 18369 11g, 38 . Md.

Kurum Yönetmeliği
İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜKLERİ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.07.1988 - 19871 33 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRK İDARECİLER ŞURASI ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 18.06.1992 - 21258 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA VE DENETİM USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 15.10.2002 - 24907 13/A . Md.

Kurum Yönetmeliği
KAÇAKÇILIK İSTİHBARAT KOORDİNASYON KURULUNUN TOPLANMA, ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 04.11.1987 - 19624 26 . Md.

Kurum Yönetmeliği
DERNEKLER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 31.03.2005 - 25772 13/A . Md.

Kurum Yönetmeliği
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 08.06.2007 - 26546 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME VE ATAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 08.06.2007 - 26546 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 16.05.2014 - 29002 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİNE ATANMA VE YETİŞTİRİLME USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 16.08.2014 - 29090 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI BİNALARI YANGINDAN KORUNMA, ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ 33 . Md.

Kurum Yönetmeliği
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 17, 33 . Md.

Kurum Yönetmeliği
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PLANLAMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ 33, Ek Madde 1 . Md.

Kurum Yönetmeliği
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 04.04.2014 - 28962 28, 28/A . Md.

Kurum Yönetmeliği
112 ACİL ÇAĞRI MERKEZLERİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 16.05.2014 - 29002 28, 33 . Md.