BATMAN ÜNİVERSİTESİ ARAMA VE KURTARMA TEŞKİLATININ KURULUŞU, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE