BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ DANIŞMAN ATAMA VE DEĞİŞİKLİĞİ YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 23.01.2019 - 2019/1-17
Resmi Gazete Tarih / Sayı :