ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA BAZI MALİ HÜKÜMLER HAKKINDA KANUN

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 9.01.1985 - 3146
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 18.01.1985- 18639
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 30

Kurum Yönetmeliği
EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 16.04.2013 - 28620 12 . Md.

Kurum Yönetmeliği
İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 25.04.2013 - 28628 2,12 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 15.05.2013 - 28648 2,12 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 28.07.2013 - 28721 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 29.06.2015 - 29401 2, 12 . Md.

Kurum Yönetmeliği
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 15.07.2015 - 29417 12 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TEHLİKELİ MADDELERİN VE MÜSTAHZARLARIN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 26.12.2008 - 27092 (Mükerrer) Yok . Md.
5
Tebliğ
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TIR İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 3)'NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (TIR İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 5) Resmi Gazete: 06.03.2016 - 29645 2,12 . Md.
4421
Yönerge
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
KİMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDİRİLMESİ, İZNİ VE KISITLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 23.06.2017 - 30105 (Mükerrer) Yok . Md.