ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA BAZI MALİ HÜKÜMLER HAKKINDA KANUN

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 9.01.1985 - 3146
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 18.01.1985- 18639
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 30

Kurum Yönetmeliği
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 29.12.2012 - 28512 2,12 . Md.
96/7994
Tüzük
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ Resmi Gazete: 15.04.1996 - 22612 Yok . Md.
4421
Yönerge
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ yok . Md.
4421
Yönerge
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 24.01.2017 - 29958 12 . Md.
2000/251
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
EREĞLİ KÖMÜR HAVZASI AMELEBİRLİĞİ BİRİKTİRME VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 21.03.2000 - 23996 30, 34 . Md.

Kurum Yönetmeliği
İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 29.06.2015 - 29401 2, 12 . Md.

Kurum Yönetmeliği
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 15.07.2015 - 29417 12 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KİMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDİRİLMESİ, İZNİ VE KISITLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 23.06.2017 - 30105 (Mükerrer) Yok . Md.
5
Tebliğ
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TIR İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 3)'NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (TIR İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 5) Resmi Gazete: 06.03.2016 - 29645 2,12 . Md.