SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2009/62 SAYILI GENELGE HAKEDİŞ ÖDEMELERİ SIRASINDA İŞVERENLERİN MUACCEL BORÇLARININ OLUP OLMADIĞININ İDARELERCE SORGULANMASI (2018/3 SAYILI GENELGE İŞLENMİŞ HALİ)

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : 2009/62 SAYILI GENELGE HAKEDİŞ ÖDEMELERİ SIRASINDA İŞVERENLERİN MUACCEL BORÇLARININ OLUP OLMADIĞININ İDARELERCE SORGULANMASI (2018/3 SAYILI GENELGE İŞLENMİŞ HALİ)
Onay Tarih / Sayı : 16.04.2009 - 2009/62
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Bu mevzuatı kaldıran mevzuat:
2020/05
Kurum Genelgesi
BORÇ SORGUSU HAKKINDA 02/03/2020 TARİHLİ VE 2020/05 SAYILI GENELGE