SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İHALELERE KATILMAK ÜZERE DÜZENLENECEK OLAN YAZILAR HAKKINDA 16.01.2009 TARİHLİ 2009/13 SAYILI GENELGE

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : İhalelere Katılmak Üzere Düzenlenecek Olan Yazılar Hakkında 16.01.2009 tarihli 2009/13 Sayılı Genelge
Onay Tarih / Sayı : 16.01.2009 - 2009/13
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Bu mevzuatı kaldıran mevzuat:
2020/05
Kurum Genelgesi
BORÇ SORGUSU HAKKINDA 02/03/2020 TARİHLİ VE 2020/05 SAYILI GENELGE