SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE VERİLECEK BORCU YOKTUR YAZILARI HAKKINDA 01.10.2007 SAYILI 2007/75 SAYILI GENELGE

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre Verilecek Borcu Yoktur Yazıları Hakkında 01.10.2007 sayılı 2007/75 Sayılı Genelge
Onay Tarih / Sayı : 1.10.2007 - 2007/75
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Bu mevzuatı kaldıran mevzuat:
2020/05
Kurum Genelgesi
BORÇ SORGUSU HAKKINDA 02/03/2020 TARİHLİ VE 2020/05 SAYILI GENELGE