GÜMRÜK İDARESİNE İBRAZ EDİLECEK FATURALAR HAKKINDA GENELGE