BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROLE TABİ KARAR VE İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Genel Bilgiler:
Türü : Esas ve Usuller
Onay Tarih / Sayı : 8.01.2014 - 2014/01-08
Resmi Gazete Tarih / Sayı :