KAYSİS - Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi Logo

www.kaysis.gov.tr/images/Design_V2/kaysis-logo.png


Mevzuat Türleri için KMS İstatistikleri

Tür Yürürlükteki Adet Yürürlükte olmayan Adet
İlke Kararı 121 8 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kararname 0 376 Kurumlara göre adetleri getir >>
Uluslararası Antlaşma 1.031 1.701 Kurumlara göre adetleri getir >>
İçtüzük 4 9 Kurumlara göre adetleri getir >>
Millet Meclisi Kararı 0 675 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurum Yönetmeliği 11.940 6.467 Kurumlara göre adetleri getir >>
Osmanlı Mevzuatı 9 114 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tefsir / Yorum / İzahname 0 211 Kurumlara göre adetleri getir >>
Esas ve Usuller 1.243 149 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tembihname 9 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
Birlik Tüzüğü 2 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Kararı 2.111 19.482 Kurumlara göre adetleri getir >>
Sirküler 92 2.475 Kurumlara göre adetleri getir >>
Statü 82 80 Kurumlara göre adetleri getir >>
Katalog / Kılavuz 283 17 Kurumlara göre adetleri getir >>
Liste / Konsept 47 10 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurucu Meclis Kararı 1 6 Kurumlara göre adetleri getir >>
Direktif 1 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
Duyuru / İlan 67 14 Kurumlara göre adetleri getir >>
TBMM Kararı 150 2.540 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tamim 17 3.153 Kurumlara göre adetleri getir >>
Plan / Program 157 13 Kurumlara göre adetleri getir >>
Prosedür 462 27 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kanun 1.454 5.323 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kanun Hükmünde Kararname 105 489 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhurbaşkanlığı Yönetmeliği 60 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Yönerge 7.380 1.160 Kurumlara göre adetleri getir >>
Genel Yazı 683 957 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Prensip Kararı 0 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Talimat / Talimatname / İç Emir 2.329 960 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tüzük 131 971 Kurumlara göre adetleri getir >>
Temsilciler Meclisi Kararı 0 10 Kurumlara göre adetleri getir >>
Doküman / Yardımcı Yayın 778 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Genel Şartname 154 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Rehber / Broşür 71 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhuriyet Senatosu Kararı 0 213 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurul / Komisyon / Konsey Kararı 6.424 121 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Talimatı 9 18 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhurbaşkanlığı Kararı 2.318 15 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 59 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği 223 401 Kurumlara göre adetleri getir >>
Başbakanlık Genelgesi 289 1.262 Kurumlara göre adetleri getir >>
Geri Gönderilen Kanun 0 163 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tebliğ 5.659 4.349 Kurumlara göre adetleri getir >>
Politika 61 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Milli Birlik Komitesi Kararı 0 84 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurum Genelgesi 4.121 541 Kurumlara göre adetleri getir >>
Uygulama / Program Esasları 336 54 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 69 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Toplam 50.542 54.630