UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

UŞAK ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 9.11.2017 - Uşak Üniversitesi Senatosunun 2017/34 Karar sayılı
Resmi Gazete Tarih / Sayı :