2019-2023 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI HAKKINDA 19/10/2018 TARİHLİ VE 2018/36 SAYILI GENELGE