ARPA İHRACATININ MURAKABESİNE DAİR NİZAMNAME

Genel Bilgiler:
Türü : Tüzük
Onay Tarih / Sayı : 19.01.1940 - 2/12700
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 1.01.1940- 4422