BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK ÖDEMENİN DAĞITILMASI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR

Genel Bilgiler:
Türü : Esas ve Usuller
Onay Tarih / Sayı : 29.06.2018 - 2018/185
Resmi Gazete Tarih / Sayı :