YALOVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 1.02.2017 -
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 1.02.2017- 29966