6111 SAYILI KANUN GEREĞİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ SENATOSU'NUN BELİRLEMİŞ OLDUĞU YATAY GEÇİŞ USUL VE ESASLARI'NIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI