2016/21 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 2019-20 SAYILI GENELGE