KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER UYGULAMA ESASLARI

Genel Bilgiler:
Türü : Esas ve Usuller
Onay Tarih / Sayı : 11.7.2014 - 259
Resmi Gazete Tarih / Sayı :