KAYSİS - Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi Logo

www.kaysis.gov.tr/images/Design_V2/kaysis-logo.png


Mevzuat Türleri için KMS İstatistikleri

Tür Yürürlükteki Adet Yürürlükte olmayan Adet
Bakanlar Kurulu Kararı 2.122 19.416 Kurumlara göre adetleri getir >>
Sirküler 92 2.475 Kurumlara göre adetleri getir >>
Statü 82 79 Kurumlara göre adetleri getir >>
Uluslararası Antlaşma 971 1.701 Kurumlara göre adetleri getir >>
Yönerge 7.179 1.035 Kurumlara göre adetleri getir >>
İçtüzük 4 9 Kurumlara göre adetleri getir >>
Genel Yazı 886 955 Kurumlara göre adetleri getir >>
Genel Şartname 154 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Talimat / Talimatname / İç Emir 1.981 955 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tebliğ 5.508 4.243 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tüzük 131 971 Kurumlara göre adetleri getir >>
Rehber / Broşür 71 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Katalog / Kılavuz 257 16 Kurumlara göre adetleri getir >>
Politika 57 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurul / Komisyon / Konsey Kararı 6.319 120 Kurumlara göre adetleri getir >>
Plan / Program 156 12 Kurumlara göre adetleri getir >>
Prosedür 455 26 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kanun 1.445 5.323 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kanun Hükmünde Kararname 105 489 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği 232 396 Kurumlara göre adetleri getir >>
Başbakanlık Genelgesi 290 1.261 Kurumlara göre adetleri getir >>
Direktif 1 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
Duyuru / İlan 65 13 Kurumlara göre adetleri getir >>
TBMM Kararı 137 2.540 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tamim 17 3.153 Kurumlara göre adetleri getir >>
Millet Meclisi Kararı 0 675 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Prensip Kararı 0 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Liste / Konsept 45 5 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhuriyet Senatosu Kararı 0 213 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurucu Meclis Kararı 1 6 Kurumlara göre adetleri getir >>
Milli Birlik Komitesi Kararı 0 84 Kurumlara göre adetleri getir >>
Temsilciler Meclisi Kararı 0 10 Kurumlara göre adetleri getir >>
Esas ve Usuller 1.218 144 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Talimatı 9 18 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tembihname 9 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
Birlik Tüzüğü 2 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Geri Gönderilen Kanun 0 163 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhurbaşkanlığı Kararı 1.946 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 54 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhurbaşkanlığı Yönetmeliği 45 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurum Genelgesi 4.098 534 Kurumlara göre adetleri getir >>
Uygulama / Program Esasları 336 46 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurum Yönetmeliği 11.711 6.271 Kurumlara göre adetleri getir >>
Osmanlı Mevzuatı 9 114 Kurumlara göre adetleri getir >>
İlke Kararı 116 7 Kurumlara göre adetleri getir >>
Doküman / Yardımcı Yayın 777 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kararname 0 376 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tefsir / Yorum / İzahname 0 211 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 65 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Toplam 49.158 54.077