UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AB OFİSİ VE ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 9.05.2018 - 2018/96 Sayılı Uşak Üniversitesi Senatosu Kararı
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 1
2547
Kanun
YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Resmi Gazete: 06.11.1981 - 17506 . Md.