AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 20.11.2018 - 2018/52
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 1
2012/66
Katalog / Kılavuz
ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ