2013/11 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKİLİK YAPAN 2019/9 SAYILI GENELGE