ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 31.10.2011 -
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 31.10.2011- 28101
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 1
2014/97
Yönerge
OMÜ TAŞINMAZLARIN İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE . Md.