ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

OMÜ DERS YETERLİLİK SINAVI UYGULAMA YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 22.11.2018 - 2018/439
Resmi Gazete Tarih / Sayı :