TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 11.11.1983 - 2954
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 14.11.1983- 18221 ( 2)
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 20
85/8988
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
RADYO VE TELEVİZYON ALICI CİHAZLARININ STANDARTLARINA AİT YÖNETMELİK Resmi Gazete: 10.02.1985 - 18662 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU İŞÇİ SAYILMAYAN GEÇİCİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 27.04.2001 - 24385 49 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE RADYO - TELEVİZYON KURUMU PERSONELİNİN KONSER, FESTİVAL VE BENZERİ SANAT FAALİYETLERİNDE GÖREVLENDİRİLME USÛL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 08.07.1999 - 23749 53 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU PROGRAMLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 08.07.1999 - 23749 31 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU HİZMETLERİNİN TANIMI VE BU HİZMETLERE ATANACAK PERSONEL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 24.09.2008 - 27007 56 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNDA İSTİHDAM EDİLECEK YABANCI UYRUKLU PERSONEL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 24.09.2008 - 27007 50 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNDA MEMUR STATÜSÜNDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONEL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 24.09.2008 - 27007 56 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNDA SÖZLEŞMELİ STATÜDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONEL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 24.09.2008 - 27007 50 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 03.05.2009 - 27217 11 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU REKLÂM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26.08.2009 - 27331 26 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU SATIŞ VE KİRALAMA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 15.02.2010 - 27494 47 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU YÖNETİM HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI VE UZMANLIĞI SINAVLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 18.05.2013 - 28651 56 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU MALİ DENETÇİLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 31.12.2013 - 28868 56 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU PERSONELİNİN YETERLİK SINAVI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 24.06.2017 - 30106 56, 62 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 24.06.2017 - 30106 56, 62 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU (TRT) SATINALMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 15.09.2018 - 30536 47 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU SABİT KIYMETLER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 27.10.2018 - 30578 59 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 20.10.2009 - 27382 16, 62 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU PERSONELİNİN KONSER, FESTİVAL VE BENZERİ SANAT FAALİYETLERİNDEGÖREVLENDİRİLME USÛL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 08.07.1999 - 23749 53 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GEÇİCİ DANIŞMA KURULLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 06.08.2009 - 27311 15 . Md.