İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GENEL SEKRETERLİK

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ DERS DIŞI ETKİNLİKLER UYGULAMA ESASLARI

Genel Bilgiler:
Türü : Esas ve Usuller
Onay Tarih / Sayı : 16.01.2019 - 2019/03
Resmi Gazete Tarih / Sayı :